Nincs engedélyezve a javascript.
Ellenforradalomból népfelkelés

Ellenforradalomból népfelkelés

Dokumentumok Pozsgay Imre irathagyatékából

Kötésmód:
keménytáblás
Pozsgay Imre a rendszerváltás időszakának meghatározó politikusa volt. Személyét és politikai jelentőségét a szakirodalom, valamint a kutatói érdeklődés elsősorban az átmenet időszakának eseményeivel kapcsolatban emeli ki, ami nyilván nem független sem a rendszerváltás – és benne Pozsgay szerepének – történeti jelentőségétől, sem pedig attól a ténytől, hogy Pozsgay ezekben az években jutott a hatalmi hierarchia legfelsőbb szintjére, valamint ekkorra teljesedett ki informális befolyása is.